Koolitused

Lapsehoidja täiendkoolitus

Õppekava ” Lapsehoidja täiendkoolitus “
Koolitus toimub Suur-Paala 2, Tallinn

Loengud toimuvad üldjuhul tööpäevadel tunniplaani alusel. Enne koolituse algust avalikustatakse tunniplaan esimeseks koolituse kuuks vähemalt 10 päeva enne koolituse algust. Edasi teavitatakse koolitusel osalejaid järgneva kuu tunniplaanist koolituse jooksva kuu 20ndal kuupäeval.

Koolitus on mõeldud neile, kes on eelnevalt läbinud lapsehoidja koolituse ning kes soovivad täiendada oma kutseoskusi.

Koolituse kogumaht on 124 tundi, sealhulgas 94 auditoorset tundi (sealhulgas 20 praktilise töö tundi) ja 30 tundi iseseisvat tööd.

1 tund = 45 minutit (ak tund)

Auditoorsete loengute teemad ja teemade mahud:

Lapse tervise edendamine(esmaabi andmine) – 16 ak tundi
Koostöö lapsevanema/hooldajaga, lapsevanema nõustamine kasvatusküsimustes – 16 ak tundi
Erivajadusega lapse hoidmine – 18 ak tundi
Suure hooldusvajadusega lapse hoidmine – 10 ak tundi
Tööjuhendamine – 10 ak tundi
Kutset läbiv kompetents – 16 ak tundi
Imiku (0-1 aastat) hoidmine – 8 ak tundi

Lektorid:
Ene Paadimeister
Piret Hermanson
Ingrid Veskiväli
Irina Kalso

Koolituse hind on 846 eur +km

Registreerun
Õppekava
Koolitajate kirjeldused

MTÜ Ulata Käsi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!