Teenused​

Tänapäeva kiire elutempo juures tuleb tihti ette, et lapsevanematel tekib vajadus lapsehoidja järele. Ema ja isa vajavad samuti vaba aega, et külastada teatrit, kino või sõpru, käia juuksuris, arsti juures jne. Sageli ei ole aga usaldusväärset inimest kusagilt võtta.

Tugiisiku teenus puudega lapsele

Raske või sügava puudega lapse tugiisikuteenuse eesmärk on tagada turvaline ja toetav kasvukeskkond ning toetada iseseisvat toimetulekut koolis ja lasteaias ning olukordades, kus laps vajab puudest tulenevate sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist ja motiveerimist.

Teenus on mõeldud 3–18-aastastele lastele.

MTÜ Ulata Käsi osaleb Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“

lapsehoidjad Tallinnas

Lapsega töötav tugiisik:

  • Tugiisik saadab puudega last lasteasutuses või koolis;
  • Pakub arendavaid tegevusi, vestleb ja arutleb lapsega;
  • Aitab lahendada probleemolukordi;
  • Aitab kaasa sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele;
  • Osaleb lapse isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel;
  • Aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;
  • Abistab ja motiveerib last õppimisel;
  • Aitab last teda ümbritsevate inimestega suhtlemisel;
  • Õpetab enda eest hoolitsema ja julgustab igapäevaelus toime tulema.
KONTAKT

Võtke Meiega Ühendust

Kirjutage meile, kui teil on küsimus mõne meie teenuse või kursuse kohta. Vastame teile hiljemalt paari tööpäeva jooksul.

MTÜ ULATA KÄSI

Suur-Paala tn 2 Tallinn, Harjumaa 13619
+372 52 012 01
[email protected]

Lapsehoiu ja koolituste koordinaator Ene Paadimeister:
+372 52 122 09
[email protected]

Juhataja Lea Kuik:
+372 52 01 201
[email protected]

Registrikood: 80290532
Majandustegevusteade:  202779
Arveldusarve LHV: EE787700771003176286